Multipodavač dílů – Quick Feeder

Úvod / Produkty pro automatizaci / Multipodavač dílů

Komplexní systém pro podávání, orientaci a dopravu dílů do výrobních procesů a strojů.

Quick Feeder umožňuje vytvoření odděleného centrálního místa pro pohodlné doplňování a kontrolu všech dílů, které vstupují do výrobního procesu. Quick Feeder poskytuje dopravu zorientovaných dílů na dlouhé vzdálenosti a nevyžaduje tak umístění v bezprostřední blízkosti místa zpracování dílu. Quick Feeder umožňuje podávání dílu v rychlém taktu až stovky milisekund.

Výhody produktu

R

1

Oddělené společné pracoviště pro zásobu všech dílů vstupujících do procesu výroby.

R

2

Neomezená vzdálenost mezi zásobníkem dílu a místem zpracování dílu v procesu výroby.

R

3

Vysoký takt podávání dílů — až stovky milisekund.

R

4

Quick Feeder negeneruje žádné vibrace, které by se přenášely do výrobního stroje.

R

5

Snadná integrace do výrobního procesu/stroje.

R

6

Schopnost podávaní i velmi malých a složitých dílů.

R

7

Možnost integrace kontrolního místa pro kontrolu kvality podávaných dílů.