Podavač paletek – Tray Feeder

Úvod / Produkty pro automatizaci / Podavač paletek

Automatizované odebírání/zakládání dílů umístěných na paletkách do a z výrobního procesu.

Podavač paletek se skládá z místa přípravy a místa vložení bloku vstupních paletek a z místa odebrání bloku výstupních paletek. TRAY provádí automatizovaný proces odebrání paletky ze vstupního bloku, přesun paletky do místa odebírání/vkládání dílu, přesné polohování jednotlivých řad na paletce, přesun prázdné/plné paletky do výstupního bloku.

Podavač paletek může být vybaven manipulátorem pro odebíraní/vkládání dílu so/z výrobního procesu.

Charakteristika

— Paletky se jednoduše zakládají obsluhou do rámečku pro správnou fixaci, úchop a orientaci paletky

— Přesné a rychlé pozicování polohy paletky pro možnost odbírání/ukládání dílů chapadlem

— Odebírání dílů chapadlem umístěným na manipulátoru

— Možnost dodávky zařízení vč manipulátoru s chapadlem

— Hlídání stavu paletek na vstupu a na výstupu

— Hlídání typu paletky a orientace paletky

— Rychlost výměny paletky méně než 6s

— Šetrné zacházení s paletkami

— Robustní konstrukce

— Přístup pro obsluhu může být z pravé i levé strany

— Řídící systém

Funkce produktu

R

1

Podávání dílů, které jsou umístěny na paletce.

R

2

Koloběh paletek — na vstup se vloží stoh paletky plné/prazdné a na výstupu zařízení je stoh paletek prázdných/plných.

R

3

Velikost zásoby až 20 paletek — závislé na hmotnosti paletek.

R

4

Zařízení je vhodné pro paletky o rozměrech až 500×500 mm.

R

5

Jednoduchá a bezpečná obsluha.

R

6

Pro vstupní i výstupní díly.