Konstrukční kancelář, 3D tisk
Vývoj, výroba a dodávka montážních linek, jednoúčelových strojů a přípravků

Efektivně navrhneme vhodná řešení pro vaši výrobu. Vždy hledáme optimální cestu k cíli, kterého potřebujete dosáhnout.

1. Fáze

Studie

Konzultace se zákazníkem a uživatelem

Detailní technická specifikace

2. Fáze

Řešení

Konstrukce a vývoj

Ověření principů řešení

Výrobní dokumentace

Simulace a prototypy

3. Fáze

Výroba

Zajištění a řízení výroby

Montáž zařízení

Testování a certifikace

4. Fáze

Dodávka

Instalace u zákazníka

Zaškolení obsluhy

Dokumentace

5. Fáze

Servis

Pravidelné kontroly

Pozáruční servis

Kompletní dodávky zařízení

Provádíme vývojové a konstrukční práce v oblasti všeobecného strojírenství, jednoúčelové stroje, hydraulické a pneumatické stroje, automatizace, montážní pracoviště a montážní přípravky, svařovací přípravky, manipulátory, a jiné speciální zařízení.

Vše od prvotního návrhu koncepce, až po kompletní technickou dokumentaci a případně zajišťujeme výrobu prototypů nebo sériovou výrobu zařízení.

Zařízení a technologie, které nabízíme

Tvorba studií, návrh variantních řešení

  Mechanické konstrukce a materiálů
  Digitální, mikroprocesorové a analogové elektroniky
  Optiky, optoelektroniky, optických snímačů a kamerových systémů
  Vývoj software
  Simulace fyzikálních procesů pomocí Matlab Simulink
  3D vizualizace a virtuální reality pro prezentaci systémů, školení obsluhy a servisu
  Funkční modelování pomocí UML/SysML

Mechanická konstrukce

  Vývojové nástroje: Vývoje v CAD systému Creo
  Rapid prototyping: Vlastníme tři 3D tiskárny pro rychlou výrobu prototypů i finálních produktů
  Dokumentace: Design dodáváme včetně kompletní dokumentace – modely, výkresy, kusovníky, rozpočet

Návrh řídícího systému

  Software pro PLC (SCL, STL)
  Návrh grafického rozhraní HMI
  Vizualizace procesů

Vývoj řídícího SW

  PLC
–  Použití PLC Siemens
–  Decentralizované jednotky Siemens, Festo, Phoenix Contact…
–  Pohony

  Využití servo a krokových motorů
–  Pneumatické aktuátory
–  Konstrukce manipulátorů s více stupni volnosti

  Snímací technika
–  Využití klasických snímačů používaných v průmysl
–  Vývoj speciálních snímačů
–  Vývoj speciální elektroniky

  Návrh a výroba speciálních řídících modulů
–  Vývoj PCB
–  Speciální mikroprocesorové moduly a hradlová pole
–  Bezdrátové komunikace Bluetooth, WiFi, LTE, NFC

Výhody pro vás

Bezpečnost a jednoduchá obsluha

Od prvních fází projektu návrhujeme naše systémy tak, aby byly bezpečné pro obsluhu a vybavení. Zároveň se snažíme, aby byly jednoduché a automaticky řešily opravy chyb vzniklých při procesu výroby, bez nutnosti zásahu obsluhy.

Kompletní i dílčí řešení

Poskytujeme kompletní služby zahrnující projektové řízení, analýzy a prototypy, návrh mechaniky, elektroniky a pneumatiky, vývoj SW pro PLC, výrobu strojů a zařízení, instalaci a servis.
V případě požadavku dodáváme jen design projektu.

Modulární systémy

Snažíme se efektivně využívat moduly, vyvinuté a otestované během předchozích projektů. Díky vlastnímu řešení modulů jako je podávání a orientace dílů se stáváme nezávislými na dalších dodavatelích a tím dosáhnout rychlého návrhu systému.

Inovativní přístup

Máme zkušenosti z mnoha souvisejících průmyslových oborů a široký teoretický základ. Protože jsme v oblasti automatizace relativně mladá firma, dokážeme se na problematiku podívat inovativně a nezaujatě.

Klienti a partneři